Στο κατάστημα / μπροστά από ένα κιόσκι

Choose Products

Συνδέστε και ανεβάστε τις φωτογραφίες σας στο κιόσκι με το καλώδιο Kodak Moments App, WiFi ή USB.

Select Photos

Επιλέξτε ένα προϊόν φωτογραφίας και χρησιμοποιήστε τα εύχρηστα εργαλεία για την περικοπή και την επεξεργασία.

Create & Order

Εκτυπώστε, πληρώστε και απολαύστε!